FORTELLERGLEDE


En fortellerstund er en god og magisk stund i en travel hverdag:
 • En stund med glede og forventning
 • En stund for ettertanke, og kanskje ny innsikt?
 • En stund hvor du "lytter fram" egne bilder...
Kurset lærer deg:
 • Hvordan du legger til rette for fortelling der du er
 • Hvordan du "finner" fortellinger
 • Hvordan du husker og bruker egne barndomsminner og hvordan du velger ut og eventuelt forandrer...
Utdanning:
 • Førskolelærer 1974
 • Drama med norsk
 • Jeg har skolert meg som forteller siden 1997
 • Spesialpedagogikk
 • Småskolepedagogikk
 • Veiledning
 • Gestaltterapeut 2001
Praksis:
 • Jeg har arbeidet mange år i barnehage, barnehjem, spesialskole, voksenopplæring og med kommunikasjon og som terapeut.
 • Siden 1994 har jeg vært lærer ved en liten barneskole på Ringerike.
 • Oppdrag som kursholder og forteller har jeg hatt siden 1999.
 • Jeg har hatt kurs i barnehager, skoler og for personalet på sykehjem.
 • De siste årene har jeg fortalt på Eventyrmuseet Villa Fridheim i Krødsherad.
 • Jeg er medlem av Norsk Fortellerforum.
Du er velkommen til å ta kontakt!
Kari Thingelstad - Pedagog og forteller
Telefon: 32 13 55 45 og 95974999
E-post: kari.thi@online.no

Kari Thingelstad - ORG.NR 980 893 294